Formularz ZUS ZWUA – co to jest i do czego służy

Polski przedsiębiorca, jak i zatrudnieni u niego pracownicy są objęci szeregiem ubezpieczeń. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, inne zaś są dodatkowe, jak np. ubezpieczenie chorobowe. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia lub konieczność korekty danych. ZUS daje taką możliwość, jednak zmiany muszą być zgłaszane na specjalnym formularzu. Sprawdź, kiedy trzeba złożyć dokument ZUS ZWUA i jak go wypełnić.

Czym jest formularz ZUS ZWUA?

ZUS ZWUA jest jednym z formularzy ZUS. Służy on do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń. ZUS ZWUA wykorzystywany jest również do zgłaszania korekt do wysłanego już wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń oraz do zgłaszania zmiany danych wskazanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia.

Kiedy składamy formularz ZUS ZWUA?

Sytuację, kiedy składa się formularz ZUS ZWUA, są dość jasne. Druk składa się w momencie, gdy chce się poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia. Do ZUS należy go dostarczyć również, jeśli chce się zgłosić korektę danych do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń. Druk ZWUA znajduje też zastosowanie, jeśli w zgłoszeniu do ubezpieczenia popełniło się błąd co do daty powstania obowiązku ochrony, kodu tytułu ubezpieczenia lub jego rodzaju. Wtedy ścieżka postępowania jest następująca. Najpierw dokonuje się wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, następnie ponownie zgłasza do ubezpieczeń (pisując już poprawne dane) przy pomocy formularzu ZUS ZUA lub ZUZ ZZA.

Bardzo ważną informacją jest, że składając ZUS ZWUA, dokonuje się wyrejestrowania tylko z tego ubezpieczenia, którego kod poda się w druku. Kolejna istotna informacja to ta, że druk ten nie wyrejestrowuje członków rodziny ubezpieczonego. Aby to zrobić, należy złożyć osobny formularz oznaczony ZUS ZCNA.

Jak wypełnić druk ZWUA?

Formularz ZUS ZWUA zawiera kilka bloków organizacyjnych. Jak je uzupełnić?

Blok nr 1. Uzupełnić należy tu dane organizacyjne, czyli deklaruje się czy chce się ubezpieczonego wyrejestrować (w polu 01 wpisuje się X), czy tylko koryguje wcześniej podane dane (X wpisuje się w polu 02). Kolejne pola oznaczone 03 i 04 pozostają puste.

Blok nr 2. Należy tu wpisać dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1. Na formularzu należy więc wpisać NIP, REGON, w przypadku osób fizycznych PESEL, ewentualnie numer dowodu osobistego/paszportu, nazwę skróconą płatnika (przy osobie fizycznej imię, nazwisko, datę urodzenia).

Blok nr 3. To miejsce na wpisanie danych dot. osoby wyrejestrowywanej lub tej, której dane chce się zmienić. Wpisywane informacje muszą zgadzać się z tymi zapisanymi na koncie ubezpieczonego. Dane, jakie się podaje to PESEL (inne dane z dokumentu tożsamości), nazwisko, imię, datę urodzenia.

Blok nr 4. W części czwartej wpisuje się sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia, który został wskazany w zgłoszeniu, następnie datę wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia. W tej części ważne są też kody podstawy prawnej w ZWUA, czyli trzyznakowy numer podając przyczynę wyrejestrowania. Kody podstawy prawnej w ZWUA można wybrać z listy:

  • 100 – ustanie tytułu do ubezpieczeń,
  • 500 – zgon osoby ubezpieczonej,
  • 600 – inna przyczyna wyrejestrowania,
  • 700 – zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Podanie poprawnych danych w tej części ZUS ZWUA jest warunkiem prawidłowego wykreślenia pracownika lub przedsiębiorcy z ubezpieczeń.

Blok 5. Na samym końcu druk ZWUA zawiera oświadczenie płatnika składek. Wpisuje się tu datę wypełnienia dokumentu i składa podpis. Podpis powinna złożyć też osoba wyrejestrowywania z ubezpieczeń. Potwierdza ona tym samym, że dane podane w druku są zgodne ze stanem faktycznym.

Poprzedni artykułOzon w służbie zdrowiu
Następny artykułKiedy warto zabezpieczyć drewno bejcą?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj